Sewage Sludge Treatment in Warsaw – Current Situation in Poland –

Przeróbka osadów sciekowych w Warszawie – aktualna sytuacja w Polsce

Aleksandra Cyganecka and Ireneusz Majszczyk (2011)

English | Polski

Innovations in Sorting Processes for Mixed Household Waste Regarding the Objectives of the National Waste Management Plan Poland 2014

Innowacje w procesie sortowania zmieszanych odpadów z gospodarstw domowych w kontekscie celów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014

Mariusz Rajca (2011)

English | Polski

Overview of the Polish Waste-to-Energy Projects and their Perspectives

Übersicht über Projekte der Anlagen der thermischen Behandlung von Kommunalabfällen in Polen und Perspektiven ihrer Einführung

Przeglad projektów instalacji termicznego przekstalcania odpadów komunalnych w Polsce – perspektywy wdrozenia

Tadeusz Pająk (2011)

English | Deutsch | Polski

Demand for MBT Installations in Poland for the Year 2020

Anforderungen an mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen in Polen für das Jahr 2020

Popyt na instalacje MBT w Polsce w 2020 roku

Andrzej Jędrczak (2011)

English | Deutsch | Polski

The Recycling Market in Poland

Rynek recyklingu w Polsce

Grzegorz Hoppe (2011)

English | Polski

The Polish Market for Municipal Waste Affords High Potentials

Siedlungsabfallwirtschat in Polen – Marktentwicklung bis 2020 und Strategien –

Duzy potencjal rozwoju na polskim rynku odpadów komunalnych

Sandra Biering, Dirk Briese and Hilmar Westholm (2011)

English | Deutsch | Polski

Investments in Poland – General Requirements and Funding

Inwestycje w Polsce – Wymogi ogólne oraz finansowanie

Christian Schnell (2011)

English | Polski

Recent Municipal Waste Management Legislation in Poland

10 problemów prawnych zwiazanych z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Dominik Wałkowski (2011)

English |Polski

The Polish National Waste Management Plan 2014

Krajowy plan gospodarki odpadami Polska 2014

Beata B. Kłopotek (2011)

English | Polski