Advanced Thermal Treatment Technologies for Waste – Present State of the Art –

Zaawansowane Technologie Termicznej Utylizacji odpadów – Obecny Stan Wiedzy –

Frans Lamers and Robert van Kessel (2011)

English | Polski